Општи акти

Информатор о раду Јавног предузећа Нуклеарни објекти Србије (у даљем тексту Информатор) израђен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и у складу са Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2010).

На седници Владе Републике Србије одржане 24. марта 2022. године дата је сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа “Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа “Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину, објављенo је у “Службеном гласнику РС”.