Управљање радиоактивним отпадом

Одговорно управљање радиоактивним отпадом захтева врхунску стручност и опрему, као и доследну примену мера које ће обезбедити заштиту здравља и животне средине. Сектор за управљање радиоактивним отпадом располаже свим тим квалитетима – и увек је спреман да их примени за вас.

Сектор за управљање радиоактивним отпадом поседује неопходну стручност и опрему да обезбеди и све аспекте и обави све делатности везане за руковање радиоактивним отпадом, што укључује

  • сакупљање радиоактивног отпада
  • чување радиоактивног отпада
  • транспорт радиоактивног отпада
  • карактеризацију и вођење евиденције о радиоактивном отпаду
  • третман и складиштење радиоактивног отпада
  • демонтажу извора јонизујућих зрачења
  • транспорт и кондиционирање извора јонизујућих зрачења
  • безбедно складиштење извора јонизујућих зрачења

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Одељење за сакупљање радиоактивног отпада
Одељење за третман и кондиционирање радиоактивног отпада
Одељење за складиштење, карактеризацију и евидентирање радиоактивног отпада