Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2022. годину

Биланс стања
Биланс успеха
Напомене уз ФИ
Одлука НО о усвајању ФИ за 2022.


Финансијски извештај за 2021. годину

Биланс стања
Биланс успеха
Напомене уз ФИ
Одлука НО о усвајању ФИ за 2021.


Финансијски извештај за 2020. годину

Биланс стања
Биланс успеха
Извештај о осталом резултату
Извештај о токовима готовине
Извештај о променема на капиталу
Посебни подаци
Напомене уз ФИ
Одлука НО о усвајању ФИ за 2020.


Финансијски извештај за 2019. годину

Биланс стања
Биланс успеха
Извештај о осталом резултату
Извештај о токовима готовине
Извештај о променема на капиталу
Посебни подаци
Напомене уз ФИ
Одлука НО о усвајању ФИ за 2019.


Финансијски извештај за 2018. годину
Финансијски извештај за 2018. годину


Финансијски извештај за 2017. годину

Финансијски извештај за 2017. годину


Финансијски извештај за 2016. годину

 

Финансијски извештај за 2016. годину


Финансијски извештај за 2015. годину

 

Финансијски извештај за 2015. годину


Финансијски извештај за 2014. годину

 

Финансијски извештај за 2014. годину


Финансијски извештај за 2013. годину

 

Финансијски извештај за 2013. годину


Финансијски извештај за 2012. годину

 

Финансијски извештај за 2012. годину