Програм пословања

Годишњи програм пословања

На седници Владе Републике Србије одржане 24. марта 2022. године дата је сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа “Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа “Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину, објављенo је у “Службеном гласнику РС”.

 

Годишњи програм пословања ЈП НОС 2024

Годишњи програм пословања ЈП НОС - 20242.19 MB
Одлука о доношењу Годишњег програма пословања ЈП НОС за 202405/03/2024, 10:09112.6 KB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 202438.1 KB
Решење о давању саласност на Годишњи програм пословања ЈП НОС 2024 - Службени гласник РС 16/2024932.45 KB


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2024. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2024 – 01 квартал421.17 KB
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2024– 01 квартал55.85 KB


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2023

Годишњи програм пословања ЈП НОС - 20232.17 MB
Одлука о доношењу Годишњег програма пословања ЈП НОС за 202375.1 KB.
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 202340.82 KB

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС за 20232.20 MB
Одлука о доношењу Годишњег програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС ЗА 2023111.08 KB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС за 202351.90 KB


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2023. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 01 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 02 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 02 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 03 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 03 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 04 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2023 – 04 квартал


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2022

Годишњи програм пословања ЈП НОС - 20223.35 MB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 202239.97 KB.

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС за 2022753.7 KB
Одлука о доношењу Годишњег програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС ЗА 2022117.96 KB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС за 2022.78.80 KB


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 01 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 02 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 02 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 03 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 03 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 04 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2022 – 04 квартал


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2021

Годишњи програм пословања ЈП НОС – 20212.26 MB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 202141.82 KB

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС – 20211.48 MB
Одлука о доношењу Годишњег програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС – 2021293.54 KB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС – 202144.68 KB


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2021. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 01 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 02 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 02 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 03 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 03 квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа “Нуклеарни објекти Србије” за 2021. годину -04 квартал1.27 MB
Обрасци Извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 04 квартал6.14 MB
Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2021 – 04 квартал426.73 KB


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2020

Годишњи програм пословања ЈП НОС – 20202.58 MB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 202041.03 KB


Извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 01 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 02 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 02 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 03 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 03 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 04 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2020 – 04 квартал


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2019

Годишњи програм пословања ЈП НОС – 20192.64 MB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 2019111.14 KB


Извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 01 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 02 квартал
Обрасци Извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 02 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 02 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 03 квартал
Обрасци Извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 03 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 03 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 04 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2019 – 04 квартал


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2018

Годишњи програм пословања ЈП НОС – 20182.39 MB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 201849.62 KB
Одлука о доношењу Годишњег програма пословања ЈП НОС – 2018414.38 KB


Извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 01 квартал
Биланс успеха за период 01.01. – 31.03. 2018. године

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 02 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 02 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 03 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 03 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 04 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2018 – 04 квартал


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2017

Годишњи програм пословања ЈП НОС – 20172.94 MB
Сагласност Владе Републике Србије на Годишњи програм пословања ЈП НОС – 2017169.15 KB

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС – 20172.59 MB
Одлука о доношењу Годишњег програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС – 2017293.54 KB
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП НОС – 2017173.11 KB

 

Извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2017 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2017 – 01 квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину, за период 01.01-30.06.2017. године
Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину, за период 01.01-30.06.2017. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину, за период 01.01-30.09.2017. године
Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину, за период 01.01-30.09.2017. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину, за период 01.01-31.12.2017. године
Одлука о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину, за период 01.01-31.12.2017. године


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2016

Годишњи план пословања ЈП НОС – 20167.09 MB


Извештај о реализацији програма пословања за 2016. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2016 – 01 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2016 – 01 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2016 – за период 01.01 – 30.06.2016. године
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2016 – за период 01.01 – 30.06.2016. године

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2016 – за период 01.01 – 30.09.2016. године
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2016 – за период 01.01 – 30.09.2016. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из ГПП ЈПНОС 2016 – 30.01.2017.
Обрасци – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из ГПП ЈПНОС 2016 – 30.01.2017


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2015

Годишњи план пословања ЈП НОС – 20155.78 MB
Одлука о доношењу годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015262.88 KB


Извештај о реализацији програма пословања за 2015. годину

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015 – 01 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015 – 02 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015 – 02 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015 – 03 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015 – 03 квартал

Извештај о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015 – 04 квартал
Одлука о усвајању извештаја о степену реализације годишњег плана пословања ЈП НОС – 2015 – 04 квартал

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за период од 01.01.2015-31.12.2015


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2014

Годишњи план пословања ЈП НОС – 20144.29 MB
Одлука о доношењу годишњег плана пословања ЈП НОС – 2014262.88 KB


Годишњи програм пословања ЈП НОС 2013

Годишњи програм пословања ЈП НОС – 20131.10 MB


Извештај о реализацији програма пословања за 2013. годину

Извештај о реализацији програма пословања за период јануар – јун 2013. године