Нуклеарна безбедност

У оквиру Сектора се обављају следећи послови:

пројектовање мера безбедности за потребе Јавног предузећа, локације у целини и других институција како би систем безбедности био на нивоу потребном за нуклеарне објекте.
редовни послови са дежурствима 24 часа, који се односе на физичко-техничу заштиту на нуклеарним објектима, централној алармној станици и капијама на улазу у круг, и послови који се односе на противпожарну заштиту.
руковођење акцидентима, што подразумева припремање, деловање и повезивање са државним институцијама.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Одељење за безбедност и деловање у случају акцидента
Одељење физичко-техничке заштите и противпожарне заштите
Служба физичко-техничке заштите
Служба противпожарне заштите