1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва
  • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења
  • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Хп(10), Хп(3) и Хп(0.07)

  Преузмите документ883.67 KB

 2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерење површинске контаминације радних површина или коже појединца

  Преузмите документ1.02 MB

 3. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва
  • Биодозиметријска мерења индивидуалних излагања

  Преузмите документ1.73 MB

 4. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

  Преузмите документ1.26 MB
 5. Поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Гамаспектрометријска испитивања

  Преузмите документ2.22 MB

 6. Поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Испитивање садржаја трицијума

  Преузмите документ2.23 MB
 7. Деконтаминација радне и животне средине

  Преузмите документ2.43 MB
 8. Послови деконтаминације лица

  Преузмите документ2.34 MB
 9. Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућих зрачења

  Преузмите документ2.26 MB