1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва
  • мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;
  • мерење амбијенталног еквивалента дозе;
  • мерење личних еквивалената дозе Hp(10), Hp(3) I Hp(0,07);
  • биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.

  Преузмите документ220.2 KB

 2. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва
  Мерења површинске контаминације

  Преузмите документ192.14 KB
 3. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Испитивање нивоа спољашњег зрачења - Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху пасивним дозиметрима

  Преузмите документ173.24 KB
 4. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Испитивање нивоа спољашњег зрачења - Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

  Преузмите документ2.35 MB

 5. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга- испитивање садржаја радионуклида гама емитера

  Преузмите документ171.16 KB

 6. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга- испитивање садржаја трицијума

  Преузмите документ170.29 KB
 7. Деконтаминација радне и животне средине

  Преузмите документ207.16 KB
 8. Деконтаминација лица

  Преузмите документ173.48 KB
 9. Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућих зрачења

  Преузмите документ141.74 KB