Новости

27. септембра 2011. године одржаће се КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА – СТРУЧНИ САСТАНАК СА ТЕМОМ „ПРИКАЗ ХУМАНЕ ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ КОД НЕПРАВИЛНЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ РАДИОАКТИВНОГ ОТПАДА“

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је овај програм континуиране едукације Одлуком бр. 153-02-1685/2011-02, акредитациони број А-1-2458/11 са 2 бода за предаваче и 1 бодом за слушаоце

ЈП Нуклеарни објекти Србије је формирано 2009. године, ради реализације делатности управљања нуклеарним објектима у Републици Србији, што је дефинисано као делатност од општег, јавног, интереса.

Нуклеарни објекти у Републици, којима управља ЈП Нуклеарни објекти Србије, су сконцентрисани у две групе објеката у оквиру комлпекса Винча, и то два нуклеарна истраживачка реактора (од којих је један престао са радом пре 26 година) и група постројења за третман и складиштење радиоактивног отпада и искоришћених извора зрачења.