научни саветник
Председник Надзорног Одбора
Јавно Предузеће „Нуклеарни Објекти Србије“

ОПШТА БИОГРАФИЈА:

Др Илија Плећаш, научни саветник, је родјен 1948.године у Београду. Дипломирао је на Технолошко-Металуршком факултету,смер “Хемијско инжењерство” 1973.године. Од 1973 г. непрекидно запослен у Институту за Нуклеарне Науке ВИНЧА до 2015.г.
Магистрирао је 1979.године а докторирао 1984.године на истом факултету на проблематици обраде и одлагања радиоактив¬них отпадних материјала. Звање научни саветник стекао 1996.г. У току свог рада учествовао у реализацији низа задатака и пројеката у области радиоактивних отпадних материјала.

Свој научни рад Др И.Плећаш је приказао кроз бројне иностране и домаће научне, стручне радове и конгресе. Говори француски и енглески језик. Професор на докторским Студијама Факултета „ Футура“, при Универзитету „Сингидунум“

 • 1981.године као стипендиста ИАЕА обавио специјализацију у Нуклеарном центру Сацлаy у Француској на проблематици радиоактивних отпадних материјала.
 • 1983.године добио Годишњу награду Института “Винча” за “Допринос у решавању конкретних проблема из делатности Института”: “Карактеристике бетона у технологији солидификације радиоактивних отпадних материјала”.

КРЕТАЊА У СЛУЖБИ:

 • Од 1973.године стално запослен у Институту за нуклеарне науке “Винча”, у Лабораторији за заштиту од зрачења и заштиту животне средине “Заштита”.
 • Директор Лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне средине “Заштита” од /1992.г.-1999.г./, / 2002-2003.г. / и од / 2008-2010.г /
 • ВД Генералног Директора Института за Нуклеарне Науке “ Винча” /1999г-2001.г/

У досадашњем научном деловању др Илија Плећаш је објавио преко 50 радова у медјународним часописима и преко 100 радова на медјународним Конференцијама. Има преко 400 цитата. Руководио израдом 3 магистарске и 3 докторске тезе.

ФУНКЦИЈЕ и ЧЛАНСТВА:

 • 1988/89 био председник “Српског друштва за заштиту од зрачења”.
 • Члан Савета Факултета за физичку хемију /1994-1996/
 • Члан Савета Електротехничког факултета /1995-1997/
 • Члан Савета Универзитета у Београду, /1995-1997/
 • Члан Надзорног Одбора Факултета за физичку хемију, /1998-2000/
 • Члан Републичког Савета за научну и технолошку политику од /1999-2000/
 • Члан Управног Одбора ЈП НОС /2009-2015 /
 • Члан Научног Друштва Србије, /2008- /
 • Члан Академије Инжењерских Наука Србије, /2012- /
 • Члан Надзорног Одбора ЈП НОС /2015- /