Одборник Града Београда

 1. Формално образовање, квалификације:
  • Дипломирани физичар-истраживач, мастер
    Физички факултет, Београд
  • Положен стручни испит – дозвола за рад, лиценца за рад
  • Положен стручни испит за предмете Примењена економија и Ученичка компанија,
  • Junior Achievement Достигнућа Младих, Србија
 2. Радно искуство:
  • 25 година радног стажа у просветним и другим јавним установама
 3. Познавање страних језика:
  • Енглески језик (писање – одлично, читање – одлично, говор – одличан)
 4. Рад на рачунару:
  • Microsoft Office, Browser (IE, Firefox, Chrome, Opera)
 5. Стручна усавршавања, тренинзи и обуке:
  • Стручни семинар „Настава модерне физике“, Петница, 2003.године
  • „Републички семинар из физике за наставнике основних и средњих школа“, Врњачка Бања, 2003. Године
  • „Репблички семинар из физике за наставнике основних и средњих школа“, Соко Бања, 2004.године
  • Стручни семинар „Програм животних вредности у образовању“, Образовање плус, Београд, 2003.године
  • Стручни семинар „Коришћење техника логичког мишљења у комуникацији, анализи и решавању проблема и стратешком планирању по ТеСО програму“, Образовање плус, Београд, 2004. Године
  • „Републички семинар из физике за наставнике основних и средњих школа“, Тара, 2006.године
  • Стручни семинар „Методика примене мултимедија у настави Информатике и рачунарства“, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, 2007. Године
  • „Републички семинар из физике за наставнике основних и средњих школа“, Врњачка Бања, 2007.године
  • „26. Републички семинар о настави физике за основну и средњу школу“, Врњачка Бања, 2008.године
  • Програм сталног стручног усавршавања за извођење програма „ДМуС“ за образовање младих у предузетничким и бизнис вештинама, Достигнућа младих у Србији, Београд, 2009.године
  • „30. Републички семинар о настави физике“, Београд, 2012.године
  • Стручни семинар „Методе, технике и поступци превазилажења конфликата у процесу образовања“, Универзитет Сингидунум, Београд, 2013.године
  • „Републички семинар о настави физике“, Врњачка Бања, 2013.године
  • Методе наставе и учења, Београд, 2013.година
  • Наука за све -Традиционалне и савремене методе предавања наука у млађим и старијим разредима, Сокобања, 2014.година
  • Ефикасан наставник у одговору на насиље у образовно-васпитним установама, Београд, 2014.година
  • „Републички семинар о настави физике“,Златибор, 2015.године
  • „Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи“, Београд,2015.
 6. Излагање на конференцијама и стручним скуповима:
  • Међународна конференција „Искуства бивших југословенских република у увођењу реформи у средње стручне школе“, Београд, Сава Центар, учесници Министри просвете земаља у окружењу, представници Европске уније (ЦАРДС, ГТЗ) – учесник
  • Оснивачка скупштина Одсека за средње стручне школе Друштва Физичара Србије, Београд, 2003.год, учесници зам.мин.просвете Рефик Шећибовић, пом.мин.за науку Александар Белић – иницијатор и организатор
 7. Учешће у пројектима:
  • Аутор уџбеничког комплета (књига и збирка задатака) Физика за 6.разред основне школе, БИГЗ, одобрен решењем МПС бр: 650–02-00383/2008-06
  • Аутор уџбеничког комплета (књига и збирка задатака) Физика за 7.разред основне школе, БИГЗ, одобрен решењем МПС бр: 650–02-00258/2009-06
  • Аутор Збирке задатака Физика за 8.разред основне школе, БИГЗ, одобрен решењем МПС бр: 650–02-00601/2011-06
  • Рецензент уџбеничког комплета (књига и радна свеска) Природа и друштво за 3. разред основне школе, аутора Гордане Јаневски и Драгане Љубисављевић, БИГЗ, 2008.године
  • Међународно испитивање ученичких постигнућа у математици и природним наукама ТИМСС 2007, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  • Вредновање програма огледа у основном и средњем образовању и васпитању, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2010.године
  • Обука запослених у образовању за остваривање завршног испита и примену образовних стандарда за крај обавезног образовања у процесу вредновања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,2011.године
  • Предлог иновираног наставног програма за гимназију и средње стручне школе за школску 2011/2012 годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања
  • Пројекат обуке наставника за предмете Ученичка економија и Примењена економија од стране Јуниор Ацхиевемент Србија – УСАИД, под покровитељством Мин.просвете Србије, 2009.године
  • Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013.године,релизатор
  • Писац задатака за малу матуру, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013.- 2016. године
  • Стручни координатор тима за писање задатака и конструкцију теста, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013.- 2016.године
  • Стручни координатор тима за примену образовних стандарда у функцији осигурања квалитета образовања одраслих-емпиријско истраживање, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013. / 2014.године