Образовање
• 1997. – Економски техничар, Средња економско-трговинска школа
• 2000. – Економиста (180 ЕСПБ), Виша економска школа, смер Финансије
• 2014. – Специјалиста струковни економиста (240 ЕСПБ), Висока економска школа

Познавање језика
• Енглески језик – средњи ниво

Рад са рачунаром
• Сертификат о оспособљености за рад на рачунару

Радно искуство
• 2014 – …. Народна банка Србије
Радно место: Шеф Одсека за евиденцију у области рада
• 2013 – 2014. Народна банка Србије
Радно место: Координатор Групе за евиденције у области рада
• 2010 – 2013. Основна школа ”Стеван Сремац”, Борча, Београд
Радно место: Шеф рачуноводства
• 2008- 2010. Дуго доо, Београд
Радно место: Менаџер продаје
• 2007- 2008. Делта компанија – Пекабета , Београд
Радно место: Шеф пословнице
• 2005 -2007. Делта компанија – Маxи дисконт, Београд
Радно место: Администратор – робно-материјални књиговодја
• 2000 -2001. Спорт Инвест, Београд
Радно место: Пословодја
• 1998 -1999. Народна банка Србије, пословница Пећ
Радно место: Интерна контрола
• 1997. Ударник корпорација, Пећ
Радно место: Књиговодја
(У радној књижици уписана су само запослења од 2000. године)

Остале активности
• Хонорарно водјење књиговодства (СТР)

Остало
• Возачка дозвола Б и Ц категорије.
• Одслужен војни рок.