БИОГРАФИЈА
ОБРАЗОВАЊЕ: Средња саобраћајна школа –Ужице
• Техничар друмског саобраћаја
Универзитет у Београду-Физички факултет
• Дипломирани физичар за примењену физику и информатику

РАДНО ИСКУСТВО: Часопис „Студент“ Београд 2010-2012.
Технички директор;
Савез студената Београда,Београд 2008-2010.
Генерални секретар;
Заједница организација студената природних наука, 2010-2012.
(Регионална, међународна студентска организација)
Председник и оснивач;
Савез студената Физичког факултета2006-2008.
Председник и оснивач;

Члан Савета Физичког факултета 2006-2008.
Члан Савета Универзитета у Београду 2008-2009.

Председник комисије за студентски стандард
Студентског парламента Универзитета у Београду 2008-2009.
Члан Студентске конференције Србије 2009-2010.
ОШ „Милена Павловић Барили“
Професор Физике од 2013.
ЈП „Нуклеарни објекти Србије
Члан Надзорног одбора од 2014.

ЈЕЗИЦИ: Енглески,основно познавање језика.
РАЧУНАРИ: Компјутер:Wорд, Еxцел, Интернет