БИОГРАФИЈА
Радно искуство
Датуми Март 2014. – тренутно
Занимање / радно место Руководилац одељења за декомисију нуклеарних објеката – заменик руководиоца сектора
Главни послови и одговорности
Руковођење пословима Одељења;
Руковођење и надзор над нуклеарним активностима у складу са лиценцом реактора РА
Рад на стручним пословима и радним задацима Јавног Предузећа;
Рад на пословима планирања и имплементације декомисије реактора РА
Рад на пословима декомисије других нуклеарних објеката по пројектима ЈП , укључујући и складишта радиоактивног отпада
Увођење и спровођење ИСМК за послове декомисије;
Учешће у Експерименталним и нумеричким методама у нуклеарној енергетици;
Врши послове из домена акредитоване лабораторије према стандардима СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, обавезан је и одговоран је да исте извршава према Пословнику, процедурама и упутствима система управљања квалитета у акредитованој лабораторији;
Учешће у допунском обучавању за обављање нуклеарне активности
Рад у зони јонизујућих зрачења, рад са изворима јонизујућих зрачења;
Помаже руководиоцу сектора у раду и мења руководиоца сектора у његовој одсустности;
И други послови поверени од стране руководиоца и директора.
Име и адреса послодавца Јавно предузеће ,, Нуклеарни објекти Србије’’ , Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд, Србија

Датуми децембар 2009 – март 2014.
Занимање / радно место Истраживач
Главни послови и одговорности Рад на задацима из области реакторске физике, утврђеним уговорима и пројектима Предузећа;
Рад на пословима декомисије реактора РА и других нуклеарних објеката,
Рад на задацима из области транспортне теорије, утврђеним уговорима и пројектима Предузећа;
Рад на пословима декомисије реактора РА и других нуклеарних објеката;
Рад у контролисаној зони зрачења;
Учешће у Експерименталним и нумеричким методама у нуклеарној енергетици;
Врши послове из домена акредитоване лабораторије према стандардима СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, обавезан је и одговоран је да исте извршава према Пословнику, процедурама и упутствима система управљања квалитета у акредитованој лабораторији;
Послови на препакивању нуклеарног горива
Израда документације за транспорт, пасоша за сваки контејнер и друих докумената
Послови на евиденцији и контроли нуклеарног материјала
Послови на имплементацији ИСМК у Сектору
Име и адреса послодавца Јавно предузеће ,, Нуклеарни објекти Србије’’ , Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд, Србија
Образовање

Датуми децембар 2013
Назив додељене квалификације Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Име и врста организације где сте стекли образовање и оспособљавање Електротехнички факултет Универзитета у Београду
Датуми Октобар 2008
Назив додељене квалификације Дипломирани инжењер електротехнике
Име и врста организације где сте стекли образовање и оспособљавање Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Личне вештине и компетенције

Матерњи језик(ци) Српски језик
Други језик(ци) Енглески језик и руски језик

Организационе вештине и компетенције Организационе вештине стечене углавном кроз редован рад
Техничке вештине и компетенције Мерење јонизујућег зрачења, контаминације и радиолошке карактеризације РАО акредитованим методама у ЈП.
Нумеричке вештине и компетенције Коришћење нумеричких алата за нумеричке калибрације детектора
Познавање рада на рачунару Мицрософт Оффице пацкаге, Матлаб, Оригин , Цорел драw…
Возачка дозвола Б категорије