Лабораторија Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ је у 2020. години успешно реализовала још једно учешће у међународном програму за испитивање оспособљености.

Програм је организован од стране ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) мреже у оквиру МААЕ (Међународне Агенције за атомску енергију) у области мерења природних и вештачких радионуклида у узорцима воде, хране и аеросолу узоркованом на филтерима.

Лабораторија Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ је члан ALMERA мреже од 2017. године и до данас је успешно реализовала три учешћа у ПТ шемама у области мерења радиоактивности, са циљем доказивања компетентности лабораторије у обезбеђењу поуздане и брзе анализе узорака из животне средине у случају акциденталног или намерног испуштања радиоактивности.

ALMERA мрежа је основана у МААЕ у 1995. години и састоји се из 187 лабораторија из 89 земаља из целог света. Лабораторије МААЕ у Сајбердорфу И Монаку су централни координатори активности ALMERA мреже. МААЕ пружа помоћ свим члановима ALMERA мреже у одржавању спремности лабораторија: организацијом састанака, развојем стандардних метода за припрему узорака и анализе, као и организацијом међулабораторијских поређења и ПТ шема као алата за екстерну контролу квалитета испитних метода.

У току ове године ALMERA је спровела истраживање са циљем сумирања података о лабораторијским капацитетима и активностима лабораторија. Визуелни приказ података о лабораторијама члановима ALMERA мреже дат је на линку:

Лабораторија ЈП „Нуклеарни објекти Србије“

На овом линку се могу видети информације и подаци о капацитетима лабораторије Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ везани за активности лабораторије, врсте мерења, успостављене стандарде, мерну опрему, MDA радионуклида који се анализирају итд.