Сарадња

Међународна партнерства

ЈП „Нуклеарни објекти Србије” активно учествује у међународним научним и техничким пројектима, пре свега кроз активности Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).


Сарадња са Министарством за науку и технолошки развој

ЈП „Нуклеарни објекти Србије” сарађује са Министарством за науку и технолошки развој Републике Србије преко пројеката од општег интереса као што су Пројекат нуклеарне декомисије у ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, Санација РАО и студијска истраживања. Од нарочитог значаја и националног интереса је сарадња на развоју инфраструктуре и решавању проблема из области нуклеарне сигурности и безбедности, у циљу хармонизације домаћих прописа са прописима Европске Уније и имплементације међународних стандарда из ове области.


Сарадња са Министарством животне средине и просторног планирања

Рад на развоју инфраструктуре и решавању проблема из области радијационе сигурности и безбедности у циљу хармонизације домаћих прописа са прописима Европске Уније и имплементације међународних стандарда из ове области захтева и координацију са Министарством животне средине и просторног планирања. ЈП „Нуклеарни објекти Србије” ту сарадњу остварује обављајући послове на основу јавних овлашћења из области заштите од јонизујућих зрачења.


Сарадња са Министарством здравља Републике Србије

ЈП „Нуклеарни објекти Србије” сарађује са Министарством здравља кроз пружање стручних услуга из области заштите од зрачења.
Сарадња са Београдским и другим универзитетима ЈП “Нуклеарни објекти Србије” има сарадњу са београдским и другим универзитетима кроз заједничко учешће на студијско истраживачким пројектима код МНТР као и кроз последипломску наставу чији се експериментални део одвија у нашим, лабораторијама уз учешће наших запослених.


Сарадња са индустријом

ЈП „Нуклеарни објекти Србије” остварује сарадњу са домаћом индустријом кроз реализацију заједничких пројеката код Министарства науке и пружење услуга из области заштите од јонизујућег зрачења.