27. јунa 2023. године, Европска комисија и Јавно предузеће ,,Нуклеарни објекти Србије” су успешно завршили пројекат финансиран од стране ЕУ, а који је имао за циљ унапређење нуклеарне безбедности у Републици Србији.
 

Европска комисија (EK) и Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије (ЈП НОС) прославили су успешан завршетак пројекта ЕУ о нуклеарним заштитним мерама посетом, уз коју је данас одржана конференција за новинаре у просторијама ЈП НОС у Винчи, Београд, представљањем резултата иницијативе коју финансира Европска унија.

 

У периоду од 25. до 29. јула 2022. године, одржана је Здружена Радионица посвећена управљању ислуженим и напуштеним, затвореним изворима зрачења, ремедијацији, одлагању отпада и управљању специфичним токовима отпада (Joined WS on the management of DSRS and orphan sources, remediation, waste retrieval and specific waste streams management), чији је домаћин било ЈП „Нуклеарни објекти Србије“.

Интересовање за вакцинацију против COVID-19 можете исказати попуњавањем упитника на порталу еУправе.

До Упитника можете доћи кликом на овај линк

Попуните једноставан упитник којим исказујете интересовање да примите вакцину против COVID-19

Попуњавањем упитника не дајете сагласност за вакцинацију, већ искључиво исказујете интересовање.