Развој и примена нуклеарних технологија

Сектор за развој и примену нуклеарних технологија свим заинтересованим инситутцијама и компанијама нуди најшири спектар специфичних експертских услуга у областима коришћења нуклеарног зрачења, засноване на високопоузданим мерењима и нумеричким симулацијама.

Развој метода и библиотека неутронских пресека за потребе праћења понашања постојећих нуклеарних реактора и реактора будућности у прелазним и удесним стањима.
Израде анализа радијационе сигурности за постројења чију експлоатацију прати гама, неутронско и електронско зрачење
Радиолошке карактеризације просторија (одредјивањем алфа и бета површинских везаних и невезаних активности) и радиолошке каратеризације извора гама зрачења сложене геометрије (као што су контејнери са РАО).
Озрачивање узорака термичким или епитермичким неутронима на реактору РБ за потребе активационих анализа и квантитативне анализе присуства злата, волфрама, ренијума, сребра, живе, кадмијума, молибдена, цирконијума, бакра, мангана, хрома, магнезијума, алуминијума и других нуклида у узорцима руде или другим узорцима.
Мерење енергетских спектара и јачине дозе неутронског зрачења у околини терапеутских извора гама зрачења на бази линеарних и других акцелератора.
Мерење енергетских спектара и јачине дозе X-зрачења у околини рентген-апарата и других извора X-зрачења.
Квантитативно недеструктивно одредјивање присуства живе у узорцима хране, воде, земље и предметима за жироку потрошњу озрачивањем узорака на реактору РБ.
Одредјивање активности радона и одредјивање алфа и бета активности аеросола у ваздуху радних просторија

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Одељење за декомисију нуклеарних објеката
Одељење нуклеарног реактора РБ
Одељење за нуклеарну сигурност, контролу и евиденцију нуклеарног материјала
Одељење за физику нуклеарних реактора
Одељење за моделовање транспорта честица