Надлежности

Јавно Предузеће „Нуклеарни објекти Србије” је једина институција надлежна и обавезна да обезбеди сигурност свих врста нуклеарног материјала и здравље свих људи који раде са нуклеарним материјалима на територији Републике Србије.

Наши клијенти су све институције, организације и предузећа која у својој делатности користе нуклеарне материјале.

  • Индустрија –метална, затим нафтна, као и мобилна телефонија, као и свака делатност у којој се користе радиографија и дефектоскопија, као и заваривања великих обима
  • Медицина – клинички центри, институти и сви који обављају радијацијску и нуклеарну дијагностику и радио-терапију
  • Појединци – Поред надлежности за здравље и безбедност запослених који раде са нуклеарним изворима, „Нуклеарни објекти Србије“ су овлашћени за уклањање свих неконтролисаних или неовлашећних извора на територији Републике Србије с којима грађанство може доћи у контакт

Сектор за развој и примену нуклеарних технологија свим заинтересованим инситутцијама и компанијама нуди најшири спектар специфичних експертских услуга у областима коришћења нуклеарног зрачења, засноване на високопоузданим мерењима и нумеричким симулацијама.

Одговорно управљање радиоактивним отпадом захтева врхунску стручност и опрему, као и доследну примену мера које ће обезбедити заштиту здравља и животне средине. Сектор за управљање радиоактивним отпадом располаже свим тим квалитетима – и увек је спреман да их примени за вас.

Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и серијом стандарда сигурности Међународне агенције за атомску енергију успостављени су основни оквири и критеријуми за сигурност.

Сектор за нуклеарну безбедност

Сектор је пре свега задужен за то да пружи професионалну физичку заштиту и предузме све неопходне мере безбедности нуклеарних објеката, нуклеарног материјала и радиоактивног отпада, укључујући и мере безбедности у току транспорта нуклеарног материјала.