О нама

Увек смо вам на располагању. За сигурну будућност.

Јавно Предузеће „Нуклеарни објекти Србије” основала је Влада Републике Србије, (Сл. Гласник РС, бр. 50/09), као окосницу и ослонац нуклеарне радиационе безбедности и сигурности грађана, објеката и читаве државе Србије.

Поседујемо знање, стручност, искуство и опрему који су потребни за то да овај задатак обављамо редовно и одговорно, у складу са одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, као и у складу са свим релевантним међунардном стандардима.

Ту смо да свим грађанима, а нарочито установама и индустријама које оперишу или долазе у чест контакт са нуклеарним технологијама и изворима јонизујућег зрачења, понудимо сву потребну подршку, укључујући експертски надзор, безбедносне процедуре, мерења и мере заштите.

Јавно Предузеће „Нуклеарни објекти Србије” је једина институција на територији Републике Србије која је, у складу са одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, овлашћена за обављање следећих послова у циљу одржавања неопходног степена нуклеарне безбедности, заштите људи и очувања животне средине:

Запослени на радним местим под посебним условима рада због изложености јонизујућим зрачењима, морају да, поред уобичајених услова, испуњавају и услове прописане Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности.

Међународна партнерства

ЈП „Нуклеарни објекти Србије” активно учествује у међународним научним и техничким пројектима, пре свега кроз активности Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).

Одлука којом се утврђују цене и услови неопходни за пружање услуга привременог складиштења радиоактивног отпада