Информатор о раду

Информатор о раду Јавног предузећа Нуклеарни објекти Србије (у даљем тексту Информатор) израђен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и у складу са Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2010).

Информатор о раду ЈП НОС1.68 MB

Ажурирано –  Мај 2024.