Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама
Правилник о јавним набавкама

 

План јавних набавки за 2023. годину
План јавних набавки за 2023. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину
Одлука Надзорног одбора о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину  

План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину

Измена Плана јавних набавки за 2022 годину
Измена Плана јавних набавки за 2022 годину

План јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину
Друга измена плана јавних набавки за 2019. годину
Трећа измена плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину

Измене и допуне плана јавних набавки за 2018. годину
Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину
План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки за 2016. годину