Dalibor Arbutina 2В.Д.Директора

Рођен 19. фебруара 1978. године, у Вараждину, Хрватска.
Ожењен, отац двоје деце.

Дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду на групи Машинске конструкције и механизација и стекао стручни назив Дипломирани инжењер машинства – Мастер (дипл. инж. маш. – М.Сц.)

Завршене мастер академске студије на Географском факултету Универзитета у Београду на групи Геопросторне основе животне средине (одбрањен мастер рад на тему: Геоеколошки значај Винче у збрињавању радиоактивног отпада) и стекао стручни назив Мастер географ (М.Сц.)

Студент Докторских студија на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Тхе Wорлд Институте фор Нуцлеар Сецуритy Ацадемy, Цертифиед Нуцлеар Сецуритy Профессионал (ЦНСП)

Од заснивања радног односа у Јавном предузећу „Нуклеарни објекти Србије”, од првог дана формирања предузећа, запослен на месту Координатора интегралног система управљања квалитетом. У том својству је радио на развоју, имплементацији и унапређењу, за нуклеарне објекте законски неопходног, интегралног система менаџмента квалитетом (ИСМК). Током препакивања и транспорта ислуженог нуклеарног горива из Винче у земљу порекла, Руску Федерацију, руководио је контролом ИСМК и учествовао у припреми документације и раду Контролног центра за деловање у случају акцидента при транспорту. Развој и имплементација система квалитета у ЈП „Нуклеарни објекти Србије” одвијала се у сарадњи и под надзором Међународне агенције за атомску енергију из Беча, са чијим је експертима сарађивао на овом задатку.

По окончању транспорта ислуженог нуклеарног горива, организовао и руководио дорадом и коначним успостављањем ИСМК. Као резултат тих активности ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, 10. јануара 2011. године, добило је Сертификат ИСО 9001:2008, за активности Управљање радиоактивним отпадом, истраживање у нуклеарним наукама и радијациона сигурност, издат од од швајцарске фирме СГС.

С обзиром да је за рад нуклеарних објеката потребно сертификовати све мерне методе које се користе, руководио је општим процесом акредитације у оквиру којег је сертификовано више од 100 мерних метода. Сертификат је добијен од Акредитационог тела Србије (АТС) бр. 01-378 и задовољава захтеве СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006. Специфичност успостављеног система управљања квалитетом је и то да мора да задовољи и специфичне захтеве стандарда сигурности Међународне агенције за атомску енергију за управљање нуклеарним објектима.

Одлуком Владе Србије од 28.02.2014. године и од 21.02.2014. године именован је за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”.

Члан Инжењерске коморе Србије од 2009. године и ималац Лиценце Одговорног пројектанта транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије и Лиценце Одговорног извођача радова пројектанта транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије.

Објављен већи број научних радова у међународним часописима и на научним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству.

Члан Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018-2020), одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник РС број 53/18).