1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва
  • Биодозиметријска мерења индивидуалних излагања
  • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима

  Преузмите документ1.73 MB
  Преузмите документ1.40 MB

 2. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва
  Мерења површинске контаминације

  Преузмите документ192.14 KB
 3. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

  Преузмите документ1.26 MB
 4. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Испитивање нивоа спољашњег зрачења - Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

  Преузмите документ2.35 MB

 5. Поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Гамаспектрометријска испитивања

  Преузмите документ2.22 MB

 6. Поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Испитивање садржаја трицијума

  Преузмите документ2.23 MB
 7. Деконтаминација радне и животне средине

  Преузмите документ2.43 MB
 8. Послови деконтаминације лица

  Преузмите документ2.34 MB
 9. Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућих зрачења

  Преузмите документ2.26 MB