1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва
  • Биодозиметријска мерења индивидуалних излагања
  • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима

  Преузмите документ1.73 MB
  Преузмите документ 1.40 MB

 2. Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

  Преузмите документ1.26 MB
 3. Поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Гамаспектрометријска испитивања

  Преузмите документ2.22 MB

 4. Поједина испитивања у оквиру мониторинга
  Испитивање садржаја трицијума

  Преузмите документ2.23 MB
 5. Деконтаминација радне и животне средине

  Преузмите документ2.43 MB
 6. Послови деконтаминације лица

  Преузмите документ2.34 MB
 7. Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућих зрачења

  Преузмите документ2.26 MB