Јавно Предузеће „Нуклеарни објекти Србије” основала је Влада Републике Србије, (Сл. Гласник РС, бр. 50/09), као окосницу и ослонац нуклеарне радиационе безбедности и сигурности грађана, објеката и читаве државе Србије.

Поседујемо знање, стручност, искуство и опрему који су потребни за то да овај задатак обављамо редовно и одговорно, у складу са одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, као и у складу са свим релевантним међунардном стандардима.

Ту смо да свим грађанима, а нарочито установама и индустријама које оперишу или долазе у чест контакт са нуклеарним технологијама и изворима јонизујућег зрачења, понудимо сву потребну подршку, укључујући експертски надзор, безбедносне процедуре, мерења и мере заштите.