27. јунa 2023. године, Европска комисија и Јавно предузеће ,,Нуклеарни објекти Србије” су успешно завршили пројекат финансиран од стране ЕУ, а који је имао за циљ унапређење нуклеарне безбедности у Републици Србији.
 

Европска комисија (EK) и Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије (ЈП НОС) прославили су успешан завршетак пројекта ЕУ о нуклеарним заштитним мерама посетом, уз коју је данас одржана конференција за новинаре у просторијама ЈП НОС у Винчи, Београд, представљањем резултата иницијативе коју финансира Европска унија.

Догађај, коме су присуствовали представници Европске комисије, српских власти и релевантних академских институција, означио је значајну прекретницу у посвећености Србије спречавању ширења нуклеарног оружја.

LiveProduction1Vinca27062023 1960 DA NOSГ-дин Далибор Арбутина, ВД директор ЈП НОС-а, јединог нуклеарног оператера у Србији, изјавио је да смо установили потребу за унапређењем метода мерења, инвентирања и контроле нуклеарног материјала на локацији у Винчи у складу са најбољом праксом Европске уније. Ово је сада постигнуто са 2,43 милиона евра донације ЕУ, којом управља Научно-технолошки центар у Украјини (STCU), за јачање способности ЈП НОС-а у карактеризацији нуклеарног материјала за надгледање и контролу, као и за транспорт и складиштење.

Говорећи на конференцији за новинаре, госпођа Електра Цигаридас, програмски менаџер ЕK, заједно са др Клаусом Мајером, шефом одељења Заједничког истраживачког центра (Joint Research Centre) EK, изразила је задовољство потпуно новим способностима ЈП НОС-а, за које се очекује да ће унапредити нуклеарну заштиту у Србији.

LiveProduction1Vinca27062023 1978 JPNOS grupnoСрпски званичници, укључујући представнике Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције, Царине, Министарства науке и технологије, Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду, учествовали су у посети, манифестујући колективне напоре да се ојача нуклеарна заштита и обезбеди безбеднија и сигурнија будућност за земљу и регион.

Кључни допринос пројекта ЕУ укључује снабдевање најсавременијим инструментима и надоградњу инфраструктуре радиохемијске лабораторије ЈП НОС, укључујући обуку особља за ефикасно коришћење нове опреме.

Европска комисија кроз свој огранак за међународну сарадњу у нуклеарној безбедности (INSC - International Nuclear Safety Cooperation) подржава промоцију културе нуклеарне безбедности и заштите од зрачења, безбедно управљање нуклеарним истрошеним горивом и радиоактивним отпадом, као и примену делотворних и ефикасних мера заштите нуклеарних материјала широм света.

Нуклеарне заштитне мере, као што је прописано Уговором УН о неширењу оружја и EURATOM уговором, играју кључну улогу у онемогућивању преусмеравања нуклеарних материјала из цивилне употребе и на тај начин спречавају неовлашћено или злонамерно коришћење.

Овај успешно завршени пројекат опремио је ЈП НОС инструментима за детекцију, идентификацију и карактеризацију нуклеарних материјала, као и опремом за њихов транспорт, складиштење и безбедност. Опрема укључује гама детектор, лабораторијски HPGE спектрометар, гама камеру, ручне HPGE спектрометре, CZT спектрометре, алфа спектрометре, идентификаторе радиоизотопа, вишенаменске мераче за дигитални надзор, неутронске дозиметре, неутронске спектрометре, рендгенски флуоросцентни  спектрометар, глов-боксове, контејнере за транспорт и складиштење и возило за транспорт нуклеарних или других радиоактивних материјала.

Србија је као чланица INSC имала велике користи од чланства у тој организацији и наставиће блиску сарадњу са ЕУ у промовисању глобалне нуклеарне безбедности. Европска комисија је кроз INSC, до сада финансирала пројекте у Србији са више од 4,7 милиона евра.