ПОЗИВ

22. фебруара 2018. године, одржаће се курс са темом „Очување и унапређење здравља запослених у раду са изворима јонизујућих зрачења“

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је овај програм континуиране едукације Одлуком бр.153-02-3452/2017-01, акредитациони број Д-1-1250/17, дана 18.11.2017.године.

Време и место одржавања:
22.02.2018. у 10:00 часова, сала зграде 50, Поликлиничка служба ЈП „Нуклеарни објекти Србије, улица Мике Петровића Аласа 12-14, Београд, Винча
Организатор:
ЈП „Нуклеарни објекти Србије“
Циљна група:
биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари
Котизација:
нема
Сертификат:
Здравствени савет републике Србије акредитовао је овај програм као Остали национални курсеви, са 8 бодова за предаваче и 4 бода за слушаоце

ПРЕДАВАЧИ

  1. др Вера Спасојевић Тишма , специјалиста медицине рада и радиолошке заштите
  2. мр сц Светлана Милановић, дипл. Психолог
  3. Јелена Ковачевић, специјалиста струковна медицинска сестра
  4. Снежана Савић Рашић, струковна медицинска сестра
  5. Татјана Петров, струковни лабораторијски технолог

Контакт:
Обавезно пријављивање
011/ 6308 426, 062/ 8869 074, Јелена Ковачевић
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.