Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је 14. новембра 2016. године Јавном предузећу „Нуклеарни објекти Србије“ издала Лиценцу за обављање нуклеарне активности – трајни престанак рада старих складишта радиоактивног отпада (хангара Х1 и Х2) и њихове околине.

Ова лиценца ће радницима Јавног предузећа омогућити да обаве све неопходне припремна радње за преношење радиоактивног отпада из старих складишта у нови сигурнији и безбеднији хангар Х3.

Радиоактивни отпад, смештен у старим складиштима Х1 и Х1, је „историјски отпад” који је прикупљан са територије целе Југославије у Винчи, још од давне 1948. године.

Лиценца за обављање нуклеарне активности – трајни престанак рада старих складишта радиоактивног отпада (хангара Х1 и Х2) и њихове околине1.34 MB.