Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 17. фебруара добило овлашћење за обављање послова из области заштите од зрачења – Гамаспектрометријска испитивања.

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Гамаспектрометријска испитивања1.16 MB