Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 15. јануара добило овлашћење за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима и другој роби.

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима и другој роби1.19 MB