Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 09. септембра добило овлаштење за обављање мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва.

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва.1.10 MB