Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 31. марта добило лиценцу за коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења – БС, као и Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху.

Лиценца за коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења – БС1.90 MB

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху1.05 MB