Јавно преузеће „Нуклеарни објекти Србије“ је учествовало на 39. Међународном сајму превенције и реаговања у варедним ситуацијама и безбедности и заштите на раду “112 ЕXPО”, одржаном у периоду од 23. до 26. септембра 2014.године. На 112 ЕXPО 2014 окупио се велики број учесника из земље и иностранства из области система безбедности, противпожарне и заштите на раду, опреме за спасавање, итд.

ЈП Нуклеарни објекти Србије у оквиру својих редовних делатности активно и на више начина доприноси превенцији ванредних догађаја, пре свега кроз спровођење мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности управљања радиоактивним отпадом. Специјализоване службе ЈП су опремљене и обучене за брзо и ефикасно реаговање у ванредним ситуацијама, а, у случају акцидената већих размера, у садејству са одговарајућим службама Града и Републике, а с циљем што боље заштите становништва и животне средине од могућег штетног утицаја радиоактивних и нуклеарних материјала, евентуално насталим у таквим околностима.

На нашем штанду посетиоци су имали прилике да виде стандардно буре од 200 литара за складиштење радиоактивног отпада, хидрауличке маказе за сечење метала, заштитно Тyвек одело и маску која прекрива лице за рад у зони радиоактивне контаминације, два типа личних дозиметара (ТЛД и ОСЛ) за мерење доза зрачења при спољашњем излагању професионално изложених лица.

На штанду ЈП Нуклеарни објекти Србије је обављено више презентација:
• Нове генерације и актуелни светски трендови у области нуклеарних реактора
• Управљање радиоактивним отпадом (РАО) у Србији
• Хумана деконтаминација
• Претходни и периодични лекарски прегледи лица запослених у зони јонизујућих зрачења
• Мониторинг радиоактивности у радној и зивотној средини у редовним и акциденталним ситуацијама
• Лична дозиметријска контрола професионално изложених лица и мониторинг радиоактивности у животној средини (ТЛ и ОСЛ)
• Систем ране најаве радијационог акцидента – Математичко моделирање и мониторинг у реалном времену

Поред ових, у Конференцијској сали Сајма обављена је званична презентација ЈП Нуклеарни објекти Србије, којом приликом су приказани најзначајни елементи реаговања у ванредној ситуацији акцидента у нуклеарном објекту, а снимљени током Показне вежбе 2011.

Драго нам је што смо имали прилику да на непосредан начин представимо делатност и услуге ЈП Нуклеарни објекти Србије и срдачно се захваљујемо свим посетиоцима нашег штанда.

Погледајте галерију слика
 

sajam 01sajam 02sajam 03sajam 04sajam 05sajam 06sajam 07sajam 08sajam 09sajam 10sajam 11sajam 12sajam 13sajam 14