Пренето са сајта Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Делегација Србије на Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ

25.9.2014

Чланови делегације Републике Србије су током четвртог дана, 58. Заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE) учествовали на Састанку регулаторних тела. Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ у оквиру Одељења за техничку сарадњу европског региона присуствовали су и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Након тога наши представници у Бечу присуствовали су и скупу на којем је представљен Програм активности за лечење рака – Партнерство за борбу против рака у земљама са ниским и средњим приходима.

Обраћање шефа делегације Републике Србије на Генералној конференцији МААЕ

24.9.2014

Шеф делегације Републике Србије др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, говорио је данас на Генералној конференцији у име делегације наше земље. Белић је, подржавши Годишњи извештај Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) за 2013. годину, истакао глобални значај активности МААЕ и важност коју наша земља придаје сарадњи са овом институцијом. Он је подсетио на традиционалну оријентацију Републике Србије ка мирнодопском коришћењу нуклеарне енергије, на њену приврженост основним циљевима МААЕ и редовно испуњавање обавеза које проистичу из њеног чланства.

У свом говору др Александар Белић подржао је заједничке напоре за јачање система нуклеарне безбедности и унапређење борбе против тероризма и контроле ширења нуклеарног оружја. У том смислу, напоменуо је да су у Републици Србији усвојене уредбе које пружају правни основ за израду Процене основне безбедносне угрожености, прописивање мера безбедности носиоца лиценце за обављање нуклеарних активности, за утврђивање дугорочних планова и циљева у вези са нуклеарним активностима, као што су спровођење међународних конвенција и јачање стручне базе у области нуклеарне сигурности и безбедности. Известио је учеснике Конференције о намери Републике Србије да одобри Интегрални план подршке нуклеарној безбедности за нашу земљу.

Шеф наше делегације је указао да се спроводи национална процедура које претходи приступању Републике Србије Конвенцији о нуклеарној сигурности и Заједничкој конвенцији о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом. Др Белић је казао да у оквиру будућих активности Србија планира да интензивира имплементацију препорука из МААЕ Кодекса за спровођење сигурности и безбедности радиоактивних извора, да подржи препоруке Водича за увоз и извоз радиоактивних извора, као и да потврди Измене и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала.

Др Белић је истакао важност техничке сарадње и помоћи МААЕ која је неопходна за успостављање и јачање националних капацитета, за решавање актуелних питања са циљем постизања вишег нивоа нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, као и за развој примене нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе.

Шеф делегације је нагласио, да је у протеклом периоду постигнут напредак првенствено у јачању регулаторне инфраструктуре, уграђивању међународних принципа и стандарда у области нуклеарне безбедности. У свом обраћању Генералној конференцији, др Александар Белић се осврнуо и на прогрес у процесу ЕУ интеграција, на учешће Републике Србије на састанцима експланаторног и билатералног скрининга (у априлу и јуну 2014. године) у области Преговарачког поглавља 15, у оквиру кога је представљен законодавни оквир наше земље у области Нуклеарна енергетика и изнети су планови за унапређење у овој области.

Обраћање др Белића можете видети овде:


Билатерални састанак делегације Републике Србије саЈукијом Аманом, Генералним директором МААЕ

24.9.2014

Генерални директор Међународне агенције за атомску енергију, Јукија Амано (Yukiya Amano) састао се данас са представницима Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), у Бечу. Том приликом, господин Амано је изразио задовољство што му се указала прилика да се сусретне са делегацијом наше земље и нагласио важност потврђивања Додатног протокола и Амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала, од стране Републике Србије.

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја је у сусрету са господином Аманом, истакао да је Србија посвећена процесу потврђивања поменутих међународних уговора и да је реализација пројекта на локацији Винча, који је подржан од стране МААЕ, један од важнијих задатака који нам предстоје.

Господин Јукија Амано , иначе је на дужности генералног директора Међународне агенције за атомску енергију од 1. децембра 2009.године.

Делегација Републике Србије на састанцима о Додатном протоколу и Нуклеарној безбедности

23.9.2014

Представници Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), данас су на билатералном састанку о Додатном протоколу разговарали о условима за спровођење усвојених међународних конвенција и потписаних међународних уговора, у оквиру припрема за потврђивање Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја. На састанку се говорило о благовременом стварању претпоставки и услова за његову одговарајућу имплементацију.

Додатни протокол (ДП) уз Споразум о примени гарантија у вези са Међународним уговором о неширењу нуклеарног оружје је потписан 3. јула 2009. године. између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).

Наша делегација данас је учествовала и на састанку Одељења за нуклеарну безбедност МААЕ, на којем је разматрано одобрење Интегралног плана подршке нуклеарној безбедности од стране Републике Србије и планирање и спровођење пројекта практичних вежби за одговор у случају угрожавања нуклеарне безбедности. Овај састанак је резултат сарадње започете јануара 2013. године између институција Републике Србије и Одељења за нуклеарну безбедност, Департмана за нуклеарну сигурност и безбедност МААЕ.
Током дана чланови делегације Републике Србије присуствовали су традиционалном научном форуму Радиоактивни отпад: „ У сусрет изазовима – наука и технологија за сигурна и одржива решења“, учествовали су на скупу који је посвећен међународним уговорима, као и састанку на тему „Култура нуклеарне безбедности у пракси“. Наши представници, данас су учествовали на Конвенцији о допунској надокнади за нуклеарну штету, а затим и састанку о Медицинском управљању радијационим акцидентима. Поред ових активности, наши делегати су били у прилици и да обиђу акредитоване лабораторије за лични мониторинг.

Делегација Републике Србије учествује на 58. заседању Генералне конференције МААЕ у Бечу

22.9.2014

Делегација Републике Србије учествоваће на 58. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), које почиње данас и трајаће до 26. септембра у Бечу.

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије учествоваће у заједничком раду овогодишњег редовног заседања Генералне конференције које се одвија у пленуму и раду комитета, према усвојеном дневном реду.

Током трајања Конференције, на којој се очекује да ће присуствовати делегати 162 земље чланице, наши представници ће се састати са делегацијама других држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње, склапања мултилатералних и билатералних споразума о сарадњи и размени информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и разматрања посебних питања у овој области.