Објављено у Службеном гласнику Републике Србије 24/14.

Решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора ЈП „Нуклеарни објекти Србије“

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28.02.2014. године донела Решење којим се разрешава др Јагош Раичевић дужности вршиоца дужности диреклтора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ због подношења оставке.

На истој седници Влада Републике Србије је донела Решење којим се именује Далибор Арбутина за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“