Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије” добило Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената И становништва.

Решење је издала Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења1.04 MB