Директор Сектора техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), за регион Европе оценио да су кадровски, технички и оперативни капацитети предузећа на високом нивоу.

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије” посетио је Др Петер Салема, директор Сектора техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), за регион Европе.

Пројекти техничке сарадње МААЕ су главни механизам за пружање техничке и друге помоћи државама чланицама МААЕ путем разних програма – од набавке опреме, преко обуке кадрова, до финансирања или суфинансирања одредјених активности.

У Јавном предузећу „Нуклеарни објекти Србије” се реализују пројекти који су финансирани од стране ЕУ кроз средства предприступне помоћи ИПА планирана за 2008, 2009. и 2010. годину. Финансирање се спроводи преко МААЕ.

Циљ посете Др Салеме је била упознавање са стањем реализације постојећих ИПА пројеката, као и припремама у Јавном предузећу „Нуклеарни објекти Србије” за спроводјење нових, за период 2013/2015. Постојећи ИПА пројекти су фокусирани на пуштање у рад новог постројења за прераду радиоактивног отпада (ППО), и декомисију старог складишта за радиоактивни отпад – хангара Х1. Нови пројекти обухватају декомисију подземних базена за течни радиоактивни отпад и једну од фаза декомисије истраживачког нуклеарног реактора РА. Др Салема је оценио да су кадровски, технички и оперативни капацитети предузећа на потребном нивоу, и са задовољством констатовао спремност предузећа да спроведе сложене активности предвиђене пројектима.