Добијена лиценца за пуштање у рад и коришћење привременог складишта радиоактивног отпада Х3 и безбедног складишта радиоактивних извора БС

Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије“ добило је дуго очекивану допуну лиценце за обављање нуклеарне активности – управљање радиоактивним отпадом, за пуштање у рад и коришћење привременог складишта радиоактивног отпада Х3 и безбедног складишта радиоактивних извора БС, од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

IMG 0196Радиоактивни отпад који се налази у старим и дотрајалим хангарима Х1 и Х2 у Винчи и привременим складиштима широм Србије, и представља потенцијалну опасност по животну средину, сада може бити безбедно и сигурно ускладиштен у хангар Х3. Хангар Х3 је објекат грађен у складу са стандардима Међународне агенције за атомску енергију. Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије“ и Република Србија уложили су значајан напор и средства како би се нуклеарна сигурност и безбедност грађана обезбедила и заштитила животна средина. У изградњу овог објекта и материјале намењене безбедном складиштењу радиоактивног отпада и јаких извора зрачења уложено је 2,5 милиона евра.

Изградња новог складишта радиоактивног отпада – хангара Х3/БС завршена је у новембру 2011. године. Тада је добијена лиценца за пуштање у пробни рад хангара Х3/БС, без уношења радиоактивног и нуклеарног материјала у радни процес. Пробни рад је трајао шест месеци,а током тог периода инжењери и техничари предузећа проверавали су и увежбавали примену сложених процедура и послова у управљању радиоактивним отпадом.

Стручњаци Јавног предузећа “Нуклеарни објекти Србије“ припремили су преко 55 техничких и стратешких докумената, неопходних за добијање лиценце. Сада је све спремно за одговоран државни задатак поверен предузећу – управљање радиоактивним отпадом и очување нуклеарне сигурности и безбедности грађана Србије.

Лиценца за обављање нуклеарне активности – управљање радиоактивним отпадом4.32 MB