Новости

Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 17. фебруара добило овлашћење за обављање послова из области заштите од зрачења – Гамаспектрометријска испитивања.

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Гамаспектрометријска испитивања1.16 MB

Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 15. јануара добило овлашћење за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима и другој роби.

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима и другој роби1.19 MB

Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 09. септембра добило овлаштење за обављање мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва.

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва.1.10 MB

Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” је 31. марта добило лиценцу за коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења – БС, као и Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху.

Лиценца за коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења – БС1.90 MB

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења – Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху1.05 MB

Јавно преузеће „Нуклеарни објекти Србије“ је учествовало на 39. Међународном сајму превенције и реаговања у варедним ситуацијама и безбедности и заштите на раду “112 ЕXPО”, одржаном у периоду од 23. до 26. септембра 2014.године. На 112 ЕXPО 2014 окупио се велики број учесника из земље и иностранства из области система безбедности, противпожарне и заштите на раду, опреме за спасавање, итд.